دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر

شیراز- معالی آباد-نبش کوچه23-مجتمع تجاری اهورا-طبقه 3 اداری-واحد31. ثبت انواع دادخواست های بدوی و اعتراضی و طاری و دیوان عدالت اداری و ...

دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر

شیراز- معالی آباد-نبش کوچه23-مجتمع تجاری اهورا-طبقه 3 اداری-واحد31. ثبت انواع دادخواست های بدوی و اعتراضی و طاری و دیوان عدالت اداری و ...

مدیریت : فرهاد دادفر. پژوهشگر دوره دکترای حقوق عمومی. مدرس دانشگاه

پیوندهای روزانه
قانون مدنی و اصلاحات بعدی
قانون مجازات اسلامی
قانون تجارت

قانون اصلاح قانون صدور چک

قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

قانون تملک آپارتمان‌ها

لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

اصلاح ماده (190) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

اصلاح تبصره 2 ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

اصلاح ماده 25 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

آیین نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی

لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف