دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر

شیراز- معالی آباد-نبش کوچه23-مجتمع تجاری اهورا-طبقه 3 اداری-واحد31. ثبت انواع دادخواست های بدوی و اعتراضی و طاری و دیوان عدالت اداری و ...

دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر

شیراز- معالی آباد-نبش کوچه23-مجتمع تجاری اهورا-طبقه 3 اداری-واحد31. ثبت انواع دادخواست های بدوی و اعتراضی و طاری و دیوان عدالت اداری و ...

مدیریت : فرهاد دادفر. پژوهشگر دوره دکترای حقوق عمومی. مدرس دانشگاه

پیوندهای روزانه

دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر با مدیریت و پرسنل مجرب و  چهار سال سابقه ثبت دادخواست های حقوقی و دعاوی اعتراضی  و انواع دعاوی طاری، با بهره گیری از محیطی مناسب برای وکلا و اربابان رجوع آماده ارائه خدمات قضایی می باشد.

مدیریت :  فرهاد دادفر. پژوهشگر دوره دکترای حقوق عمومی. مدرس دانشگاه. 

نشانی: شیراز. معالی آباد. نبش کوچه 23. مجتمع تجاری اهورا. طبقه 3. واحد 31